Sửa Điều Hòa

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, nạp gas điều hòa, điều hòa trung tâm. bán buôn, bán lẻ các loại kiện điều hòa, điều hòa chính hãng.

Cam kết giá rẻ nhất, gọi nhanh có mặt trong 30 phút. bảo hành 6 tháng.

Công ty CP Công Nghệ Cao Bách Khoa sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Toshiba

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa TCL

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sharp

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa Điều Hòa Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Hitachi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Gree

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Daikin

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Casper

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Carrier

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Aqua

250,000 150,000

DỊCH VỤ SỬA ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Sharp

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette ầm trần Mitsubishi Heavy

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Daikin

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Casper

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Fujitsu

250,000 150,000
-40%
250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Daikin

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Casper

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hoa trung tâm Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Daikin

250,000 150,000