Mã lỗi điều hòa toshiba 2022 [Thợ Giỏi 0969.844.755]

Mã lỗi điều hòa toshiba inverter

 • Lỗi 000C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 000D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 0011: Lỗi moto quạt
 • Lỗi 0012: Lỗi PC board
 • Lỗi 0013: Lỗi nhiệt độ TC
 • Lỗi 0021: Lỗi hoạt động IOL
 • Lỗi 0104: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng
 • Lỗi 0105: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng
 • Lỗi 010C: Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 010D: Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 0111: Lỗi môtơ quạt dàn lạnh
 • Lỗi 0112: Lỗi PC board dàn lạnh
 • Lỗi 0214: Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp
 • Lỗi 0216: Lỗi vị trí máy nén khí
 • Lỗi 0217: Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí
 • Lỗi 0218: Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở
 • Lỗi 0219: Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở
 • Lỗi 021A: Lỗi môtơ quạt dàn nóng
 • Lỗi 021B: Lỗi cảm biến TE
 • Lỗi 021C: Lỗi mạch drive máy nén khí
 • Lỗi 0307: Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng
 • Lỗi 0308: Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh
 • Lỗi 0309: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh
 • Lỗi 031D: Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor
 • Lỗi 031E: Nhiệt độ máy nén khí cao
 • Lỗi 031F: Dòng máy nén khí quá cao
 • Lỗi 04: Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh
 • Lỗi 05: Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng
 • Lỗi 07: Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng
 • Lỗi 08: Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều
 • Lỗi 09: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động
 • Lỗi 0B: Lỗi mực nước ở dàn lạnh
 • Lỗi 0C: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 0D: Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 0E: Lỗi cảm biến Gas
 • Lỗi 0F: Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ
 • Lỗi 11: Lỗi quạt dàn lạnh
 • Lỗi 12: Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh
 • Lỗi 13: Thiếu Gas
 • Lỗi 14: Quá dòng mạch Inverter
 • Lỗi 16: Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén
 • Lỗi 17: Lỗi mạch phát hiện dòng điện
 • Lỗi 18: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 19: Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch
 • Lỗi 20: Áp suất thấp
 • Lỗi 21: Áp suất cao
 • Lỗi 25: Lỗi mô tơ quạt thông gió
 • Lỗi 97: Lỗi thông tin tín hiệu
 • Lỗi 98: Trùng lặp địa chỉ
 • Lỗi 99: Không có thông tin từ dàn lạnh
 • Lỗi 1A: Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng
 • Lỗi 1B: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng
 • Lỗi 1C: Lỗi truyền động bộ nén cục nóng
 • Lỗi 1D: Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động
 • Lỗi 1E: Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao
 • Lỗi 1F: Bộ nén bị hỏng
 • Lỗi B5: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp
 • Lỗi B6: Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao
 • Lỗi B7: Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động
 • Lỗi EF: Lỗi quạt gầm phía trước
 • Lỗi TEN: Lỗi nguồn điện quá áp.

Mã lỗi điều hòa toshiba nội địa

 • C05 17157: Gửi báo lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • C06 17.158: Nhận lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm
 • C12 17.164: Đồng loạt báo động có mục đích chung giao diện điều khiển thiết bị
 • E01 17.665: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên cạnh điều khiển từ xa)
 • E02 17.666: Gửi báo lỗi của bộ điều khiển từ xa
 • E03 17.667: Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà và (phát hiện ở bên trong nhà)
 • E04 17.668: Communication lỗi mạch giữa trong nhà và ngoài trời (được phát hiện ở bên trong nhà)
 • E06 17.670: Giảm số của các đơn vị trong nhà
 • E07 17.671: Communication lỗi mạch giữa trong nhà / ngoài trời (được phát hiện ở bên ngoài trời)
 • E08 17.672: Địa chỉ nhà Nhân đôi
 • E09 17.673: Chủ Nhân đôi điều khiển từ xa
 • E10 17.674: Truyền thông giữa PCboard trong nhà
 • E12 17.676: Địa chỉ tự động khởi động báo lỗi
 • E15 17.679: Không có địa chỉ tự động trong nhà
 • E16 17.680: Công suất trên / No. của các đơn vị trong nhà kết nối
 • E18 17.682: Truyền thông giữa trong nhà và các đơn vị theo tiêu đề
 • E19 17.683: Đơn vị tiêu đề Outdoor lỗi lượng
 • E20 17.684: Dòng khác kết nối trong địa chỉ tự động
 • E23 17.687: Gửi báo lỗi trong giao tiếp giữa các đơn vị ngoài trời
 • E25 17.689: Người theo dõi Nhân đôi địa chỉ ngoài trời
 • E26 17.690: Giảm số của các đơn vị ngoài trời kết nối
 • E28 17.692: Follower lỗi đơn vị ngoài trời
 • E31 17.695: IPDU lỗi giao tiếp
 • F01 17.921: Nhà báo lỗi cảm biến TCJ
 • F02 17.922: TC2 Indoor lỗi cảm biến
 • F03 17.923: TC1 Indoor lỗi cảm biến
 • F04 17.924: TD1 Lỗi cảm biến
 • F05 17.925: TD2 Lỗi cảm biến
 • F06 17.926: TE1 Lỗi cảm biến
 • F07 17.927: TL Lỗi cảm biến
 • F08 17.928: Đến cảm biến lỗi
 • F10 17.930: Nhà báo lỗi cảm biến TA
 • F12 17.932: TS1 Lỗi cảm biến
 • F13 17.933: TH Lỗi cảm biến
 • F15 17.935: Tạm ngoài trời. cảm biến Lỡ (TE1, TL)
 • F16 17.936: Áp lực cảm biến ngoài trời Lỡ (Pd, Ps)
 • F23 17.943: Lỗi cảm biến Ps
 • F24 17.944: Lỗi cảm biến Pd
 • F29 17.949: Indoor lỗi khác
 • F31 17.951: Outdoor EEPROM lỗi
 • H01 18.433: Compressor phá vỡ
 • H02 18.434: Lỗi switch Magnet / quá dòng hoạt động tiếp sức / Compressor (khóa)
 • H03 18.435: Phát hiện lỗi mạch
 • H04 18.436: Comp-1 trường hợp hoạt động nhiệt
 • H06 18.438: Áp thấp hoạt động bảo vệ
 • H07 18.439: Dầu thấp cấp bảo vệ
 • H08 18.440: Mức dầu temp. lỗi cảm biến
 • H14 18.446: Comp-2 trường hợp hoạt động nhiệt
 • H16 18.448: Oil phát hiện lỗi mạch lỗi / Magnet chuyển đổi mức độ lỗi rơle / quá dòng
 • L03 19.459: Đơn vị tiêu đề trùng lặp trong nhà
 • L04 19.460: Trùng lặp địa chỉ đường ngoài trời
 • L05 19.461: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • L06 19.462: Đơn vị trùng lắp trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị trong nhà với ưu tiên)
 • L07 19.463: Nhóm dòng trong đơn vị trong nhà riêng
 • L08 19.464: Indoor nhóm / Địa chỉ unset
 • L09 19.465: Suất Indoor unset
 • L10 19.466: Suất ngoài trời unset
 • L20 19.476: Trùng lặp địa chỉ điều khiển trung tâm
 • L28 19.484: Số lượng tối đa của các đơn vị ngoài trời vượt quá
 • L29 19.485: Số lỗi IPDU
 • L30 19.486: Interlock phụ trong đơn vị trong nhà
 • L31 19.487: Lỗi IC
 • P01 20.481: Fan Indoor lỗi động cơ
 • P03 20.483: Discharge temp. Lỗi TD1
 • P04 20.484: Cao áp lỗi phát hiện chuyển đổi
 • P05 20.485: Dò Phase-lỗi thiếu tự / Phase
 • P07 20.487: Heat chìm lỗi quá nóng
 • P10 20490: Indoor lỗi tràn bộ
 • P12 20.492: Fan Indoor lỗi động cơ
 • P13 20.493: Outdoor lỏng lỗi phát hiện trở lại
 • P15 20.495: Phát hiện rò rỉ khí
 • P17 20.497: Discharge temp. Lỗi TD2
 • P19 20.499: 4-way lỗi van nghịch đảo
 • P20 20500: Lỗi nghịch đảo cao áp
 • P22 20.502: Fan ngoài trời IPDU lỗi
 • P26 20.506: G-Tr ngắn mạch bảo vệ lỗi
 • P29 20.509: Lỗi Comp vị trí mạch phát hiện
 • P31 20.511: Follower lỗi đơn vị trong nhà (Nhóm lỗi)
 • S00 21.248: Intelligent máy chủ lỗi truyền thông
 • S01 21.249: Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và BMS
 • S02 21.250: TCS-NET relay Giao diện truyền thông
 • S03 21.251: Nhóm lỗi thiết bị trạm
 • S04 21.252: BMS-IFWH Truyền thông
 • S05 21.253: BMS-IOKIT Truyền thông
 • S06 21.254: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • S07 21.255: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • S08 21.256: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • S09 21.257: Truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu)
 • V00 22.016: VCI Zero, Value – Không Đơn vị hiện tại
 • V80 22.096: VCI Chờ đơn vị dữ liệu
 • V81 22.097: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản ứng sau 8 lần thử lại
 • V82 22.098: VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản hồi trong thời gian chờ
 • V83 22.099: VCI Unit Comms lỗi được tạo ra bởi một giao diện / C
 • V84 22100: VCI Unit mất tích lỗi được tạo ra bởi giao diện A / C
 • V85 22.101: VCI Fault – mã zero lỗi nhận được
 • V86 22.102: VCI lỗi – không có giá trị readback setpoint
 • V87 22.103: VCI lỗi – không có giá trị nhiệt độ
 • V88 22.104: VCI Fault – giá trị nhiệt độ rỗng
 • V89 22.105: VCI lỗi – lỗi không xác định

Check mã lỗi điều hòa toshiba

Check Mã Lỗi Điều Hòa Toshiba
Check Mã Lỗi Điều Hòa Toshiba
 • Để kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba, chúng ta hướng remote về bộ cảm biến dàn lạnh, dùng đầu bút bi nhấn giữ nút CHECK (hoặc CHK) trên remote cho đến khi màn hình hiển thị hai số không (00).
 • Sau đó chúng ta nhấn tiếp nút lên/xuống (trong vùng cài đặt thời gian TIMER). Mỗi lần như thế trên màn hình sẽ hiển thị lần lượt các mã lỗi, đồng thời dàn lạnh sẽ phát ra tiếng “bíp” và đèn timer nhấp nháy liên tục.
 • Đến lúc xác định đúng lỗi, lúc này dàn lạnh sẽ phát ra tiếng “bíp” trong vòng 10 giây và tất cả các đèn tại dàn lạnh đều nhấp nháy. Mã lỗi hiện trên màn hình chính là lỗi hư hỏng của máy gặp phải.

Tham khảo thêm

Trên đây chúng tôi đã trình bày và gửi tới các bạn những mã lỗi thường gặp ở điều hòa toshiba Nhật bãi Khi điều hòa bị lỗi, quí khách hãy liên hệ ngay để được sửa điều hòa uy tín nhất tại Hà Nội theo HOTLINE. Sau đó ấn vào phím số 2, mỗi lần ấn là 1 lần check lỗi, ấn đến khi nào mà có tiếng kêu Pip Pip, chúng ta dừng lại và nhìn trên màn hình hiển thị lỗi gì. Sau đó đem so sánh với bảng mã lỗi và biết được hư hỏng của điều hòa toshiba nội đia rồi đem ra phương án sửa chữa điều hòa toshiba nội địa.

Để kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba, chúng ta hướng remote về bộ cảm biến dàn lạnh, dùng đầu bút bi nhấn giữ nút CHECK (hoặc CHK) trên remote… Trên mỗi chiếc điều hòa Toshiba, bên cạnh những chức năng thông dụng thì hãng còn trang bị thêm chức năng thông báo máy hư hỏng, bị lỗi gì thông qua điều khiển từ xa. Mỗi một lỗi sẽ có mã riêng để người dùng có thể nhận biết dễ dàng nhất. Để kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba, chúng ta hướng remote về bộ cảm biến dàn lạnh, dùng đầu bút bi nhấn giữ nút CHECK (hoặc CHK) trên remote…

Trên mỗi chiếc điều hòa Toshiba , bên cạnh những chức năng thông dụng thì hãng còn trang bị thêm chức năng thông báo máy hư hỏng, bị lỗi gì thông qua điều khiển từ xa. Mỗi một lỗi sẽ có mã riêng để người dùng có thể nhận biết dễ dàng nhất. Khi gặp các vấn đề về kỹ thuật, điều hòa máy lạnh Toshiba Inverter có thể sẽ hiển thị 61 mã lỗi, tương đương với 61 lỗi kỹ thuật mà điều hòa có thể tự động xác định được sau đây: Dưới đây sẽ là phần hướng dẫn qua cách kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba và bảng đối chiếu mã lỗi cơ bản để chúng ta áp dụng trong một số trường hợp cần thiết, dù việc sửa chữa chủ yếu vẫn phải gọi trung tâm bảo dưỡng.

Điều hòa Toshiba có thông báo máy bị lỗi như thế nào thông qua chiếc điều khiển từ xa, mỗi lỗi của điều hòa có một mã riêng hiển thị. Sau đây là quy trình tra cứu bảng mã lỗi điều hòa Toshiba inverter mà Điện lạnh Quang Dũng muốn chia sẻ với bạn đọc: Để bảo đảm cho người dùng tiện dụng hơn khi sử dụng máy chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về bảng mã lỗi của điều hòa Toshiba.

Sau đó hãy so sánh với bảng mã lỗi điều hòa máy lạnh Toshiba dưới đây để có thể xác định chính xác máy đang gặp phải vấn đề gì và tìm hướng giải quyết. Để kiểm tra được mã lỗi điều hòa Toshiba các bạn tiến hành như sau: Cách kiểm tra mã lỗi máy lạnh, điều hòa Toshiba.

Trên Đây là bảng mã lỗi đầy đủ của điều hòa toshiba được hỗ trợ thực hiện bởi Đội ngũ kĩ thuật của công ty TNHH Bách Khoa Hitech. Toàn bộ bảng mã lỗi điều hòa Toshiba đã được Điện lạnh Bách Khoa HItech chia sẻ đầy đủ trên đây. Hy vọng, với những gì chia sẽ vừa rồi sẽ giúp ích ít nhiều cho quý bạn đọc trong việc đọc mã lỗi điều hòa Toshiba inverter cũng như Toshiba nội địa nhé. sửa điều hòa toshiba

Cách kiểm tra mã lỗi điều hòa toshiba. Cách tra cứu bảng mã lỗi điều hòa Toshiba. Trong quá trình làm việc, thợ bên em cũng đã tổng hợp lại mã lỗi điều hòa Toshiba tại bảng :

Do đó, tính năng tự nhận biết sự cố và bảng mã lỗi điều hòa Toshiba inverter rất được tin tưởng và đánh giá cao. Bảng mã lỗi và nguyên nhân gây ra của Điều Hòa toshiba. Bảng mã lỗi và nguyên nhân gây ra sự cố của Điều Hòa toshiba.

➡️ Tổng hợp 61 mã lỗi điều hòa toshiba – mã lỗi điều hòa toshiba inverter thông dụng và các khắc phục sự cố điều hòa toshiba báo lỗi. 1. Cách kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter. Cách tra cứu bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba.

Do đó, tính năng tự nhận biết sự cố và bảng mã lỗi điều hòa Toshiba inverter rất được tin tưởng và đánh giá cao. Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter – Điện lạnh Bách Khoa Hitech. Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba.

Cách check mã lỗi điều hòa toshiba Nhật bãi : Trang chủ M. Technology TÀI LIỆU TỔNG HỢP – Bảng mã lỗi điều hòa Daikin & Panasonic & Toshiba & Samsung & Funiki & LG & Mitsubishi & Midea. Bảng mã lỗi Điều hòa dân dụng toshiba và nguyên nhân sự cố. nạp gas điều hòa toshiba

Trên đây là Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa. Những mã lỗi của điều hòa Toshiba nội địa. Trên đây là tổng hợp đầy đủ thông tin về bảng mã lỗi điều hòa Toshiba.

Hãy để chúng tôi Trung tâm sửa chữa điều hòa Bách Khoa giải đáp cho bạn những bảng mã lỗi điều hòa Toshiba thường gặp. Cách check mã lỗi điều hòa toshiba. Hướng dẫn cách check mã lỗi điều hòa Toshiba.

Tìm hiểu bảng mã lỗi của điều hòa Toshiba. Toàn bộ bảng mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter đã được Phong Vũ chia sẻ đầy đủ trên đây. Mã lỗi điều hòa toshiba Nhật bãi :

Bảng mã lỗi điều hòa toshiba Nhật bãi : TÀI LIỆU TỔNG HỢP – Bảng mã lỗi điều hòa Daikin & Panasonic & Toshiba & Samsung & Funiki & LG & Mitsubishi & Midea. Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa.

BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA TOSHIBA NỘI ĐỊA. Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Toshiba. Mã lỗi điều hòa trung tâm toshiba. vệ sinh điều hòa toshiba

Bảng Mã Lỗi điều hòa Toshiba, toshiba Inverter – Vrf. Bảng tổng hợp 61+ Mã lỗi điều hòa Toshiba thường, Inverter, vrf. Mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa Nhật Bản.

Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba. Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba Inverter.

Tìm trên google

 1. mã lỗi điều hòa toshiba inverter

 2. mã lỗi điều hòa toshiba nội địa

 3. bảng mã lỗi điều hòa toshiba inverter

 4. bảng mã lỗi điều hòa toshiba

 5. check mã lỗi điều hòa toshiba

 6. mã lỗi máy điều hòa toshiba

 7. mã lỗi của điều hòa toshiba

 8. bảng mã lỗi điều hoà toshiba nội địa

 9. mã lỗi điều hòa trung tâm toshiba

 10. cách check mã lỗi điều hòa toshiba

 11. mã lỗi điều hòa toshiba nội địa nhật

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *