Sửa Điều Hòa

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, nạp gas điều hòa, điều hòa trung tâm. bán buôn, bán lẻ các loại kiện điều hòa, điều hòa chính hãng.

Cam kết giá rẻ nhất, gọi nhanh có mặt trong 30 phút. bảo hành 6 tháng.

Công ty CP Công Nghệ Cao Bách Khoa sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

-40%
150,000
-40%
150,000
-40%
150,000
-40%
150,000
-40%
150,000
-40%

DỊCH VỤ SỬA ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

-40%

Sửa điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Midea

150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Sumikura

150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Midea

150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Panasonic

150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Fujitsu

150,000
-40%
150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi LG

150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Daikin

150,000

Nạp gas điều hòa giá rẻ

-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Casper

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Daikin

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Finiki

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây LG

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Midea

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Mitsubishi

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Nagakawa

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Panasonic

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Casper

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Daikin

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm LG

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Mitsubishi

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Panasonic

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Samsung

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Sumikura

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Daikin

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Fujitsu

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi LG

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Mitsubishi

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Panasonic

150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Sumikura

150,000