Sửa Điều Hòa

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, nạp gas điều hòa, điều hòa trung tâm. bán buôn, bán lẻ các loại kiện điều hòa, điều hòa chính hãng.

Cam kết giá rẻ nhất, gọi nhanh có mặt trong 30 phút. bảo hành 6 tháng.

Công ty CP Công Nghệ Cao Bách Khoa sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa York

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Trane

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Toshiba

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa TCL

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sunhouse

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Skyworth

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sharp

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Sanyo

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Reetech

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Nishu

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa Điều Hòa Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa MDV

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Koolman

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Kendo

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Hitachi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Gree

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa General

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Galanz

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Fujiaire

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Erito

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Electrolux

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa

Sửa điều hòa Dairry

250,000 150,000

DỊCH VỤ SỬA ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Sharp

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette ầm trần Mitsubishi Heavy

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa cassette âm trần

Sửa điều hòa cassette âm trần Daikin

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Casper

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Funiki

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa tủ đứng

Sửa điều hòa tủ đứng Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Fujitsu

250,000 150,000
-40%
250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa Multi

Sửa điều hòa Multi Daikin

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Casper

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Sumikura

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Midea

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hoa trung tâm Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Samsung

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm LG

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Panasonic

250,000 150,000
-40%

Sửa điều hòa trung tâm

Sửa điều hòa trung tâm Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Casper

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Funiki

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Aqua

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Carrier

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa LG

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Midea

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Gree

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Hitachi

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Panasonic

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Samsung

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Sharp

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Sumikura

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa TCL

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa

Nạp gas điều hòa Toshiba

250,000 150,000

Nạp gas điều hòa giá rẻ

-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Casper

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Finiki

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây LG

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Midea

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Nagakawa

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa cây

Nạp gas điều hòa cây Panasonic

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Casper

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm LG

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Panasonic

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Samsung

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa trung tâm VRV

Nạp gas điều hòa trung tâm Sumikura

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi LG

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Mitsubishi

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Panasonic

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa Multi

Nạp gas điều hòa Multi Sumikura

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa áp trần

Nạp gas điều hòa áp trần Daikin

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa áp trần

Nạp gas điều hòa áp trần Fujitsu

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa áp trần

Nạp gas điều hòa áp trần General

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa áp trần

Nạp gas điều hòa áp trần Panasonic

250,000 150,000
-40%

Nạp gas điều hòa áp trần

Nạp gas điều hòa áp trần Sumikura

250,000 150,000