Tag Archives: chế độ dry của điều hòa lg

Chế Độ Hút Ẩm Của Điều Hòa LG Update 2022 [Thợ Giỏi0969844755]

Chế độ dry của điều hòa LG Chế độ dry là chế độ làm giảm độ ẩm trong phòng. Khi sử dụng chế độ này thì quạt và hệ thống của máy lạnh vẫn chạy nhưng không tỏa ra khí lạnh. Chức năng này sẽ thuận tiện nhất khi sử dụng vào thời điểm trời […]