Tag Archives: độ ẩm bao nhiêu thì dùng chế độ dry

Chế độ dry nên để bao nhiêu độ

Chế độ dry Để chắc chắn có nên sử dụng chế độ Dry hay không, người dùng nên có đồng hồ theo dõi độ ẩm trong phòng. Nếu độ ẩm cao trên 70%, chế độ này mới nên được sử dụng, trong trường hợp dưới 60%, điều hòa nên được bật ở chế độ làm […]